SKŁAD ZARZĄDU ŁÓDZKIEGO ODDZIAŁU PTD

PRZEWODNICZĄCA:
dr Teresa Wejner

WICEPRZEWODNICZĄCA:
Danuta Gmosińska

SEKRETARZ:
Anna Balcerska

SKARBNIK:
Katarzyna Zatorska

CZŁONEK ZARZĄDU:
Anna Jędrych