Aktualności


ZAPRASZAMY
do czynnego udziału
w XVI Europejskim Tygodniu Świadomości Dysleksji
w okresie od 19 do 23 listopada 2018 r. pod hasłem:
„Matematyczne inspiracje”

DOKUMENTY DO POBRANIA

XVI Europejskim Tygodniu Świadomości Dysleksji - propozycja działań  

Zaproszenie do czynnego udziału w XVI Europejskim Tygodniu Świadomości Dysleksji