Aktualności

XVIII Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji
Tym razem odbędzie się w okresie od 8 do 14 października pod hasłem:
„Dysleksja inspiruje do (nie)zwykłych działań”
Program XVIII Tygodnia Świadomości Dysleksji w Łodzi 
Zaproszenie 
Tabela do zglaszania propozycji działań 

Zapraszamy do udziału w projekcie edukacyjnym
pt.: Planeta Dysleksja – Kosmiczne Potyczki
organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 139 w Łodzi
Zaproszenie 
Tabela do zglaszania propozycji działań 
Opis projektu - regulamin  

I MIEDZYSZKOLNY KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS VII I VIII SP POSIADAJĄCYCH OPINIĘ O DYSLEKSJI - organizowany przez 47 LO w Łodzi
Regulamin konkursu 
Zgłoszenie do konkursu Drogie Koleżanki i Koledzy,
Członkowie i sympatycy PTD

Przeżywamy wspólnie nietypowy czas, ucząc się funkcjonować inaczej. Nasze zaplanowane spotkania szkoleniowe w marcu i kwietniu z wiadomych przyczyn nie mogły się odbyć. Nie oznacza to, że zawieszamy działalność czy wycofujemy się ze wspierania tych, którzy tego potrzebują. Prowadzimy naszą działalność zdalnie,
jak większość w tym czasie. Zachęcamy do wchodzenia na naszą stronę na FB
www.facebook.com/pages/Polskie-Towarzystwo-Dysleksji-Oddział-w-Łodzi

Udzielamy również konsultacji po zgłoszeniu się drogą mailową
(e-mail ptd.lodz@gmail.com)

Działalność stowarzyszenia wiąże się niestety z ponoszeniem pewnych kosztów
(obsługa księgowa, informatyczna, opłaty administracyjne itp.)
Członkowie Zarządu pełnią swe funkcje społecznie i nigdy nie pobierali z tego tytułu wynagrodzenia. Istnienie Oddziału uzależnione jest od członkostwa. Zgodnie ze Statutem członkostwo wiąże się z opłacaniem składek. Przypominamy, że roczna składka wynosi nadal 40 zł.Zatem zwracamy się do osób, które deklarowały przynależność do Polskiego Towarzystwa Dysleksji o wpłatę składki na konto:
70 1020 3352 0000 1802 0081 2651 podając w tytule – opłata członkowska
za rok 2020 (lub wcześniejsze, jeśli nie były wpłacone).

Od wielu lat nasz Oddział posiada status organizacji pożytku publicznego, co oznacza, że można przeznaczyć 1% swojego podatku na działalność wspierającą osoby z dysleksją. W załącznikach przekazujemy informacje o rodzajach działań podejmowanych przez nasz Oddział. Osoby, które się jeszcze nie dokonały swoich rozliczeń podatkowych, mogą podać nasz numer KRS 0000119698 do wpłaty 1% podatku. Zachęcamy do tego gorąco.

Życzymy wszystkim, aby w tym „dziwnym” czasie udawało się odnajdywać sens własnych działań, by kwitła kreatywność, a nadzieja na „lepsze” podnosiła poziom naszej energii.

Dużo zdrowia

Pozdrawiamy serdecznie
W imieniu Zarządu Łódzkiego Oddziału PTD
Teresa Wejner-Jaworska i Danuta Gmosińska