Ważne linki:

Polskie Towarzystwo Dysleksji
Zarząd Główny
www.ptd.edu.pl
Rzecznik Praw Dziecka www.brpd.gov.pl
Program edukacyjno-terapeutyczny
Ortograffiti
www.ortograffiti.pl
Serwis poświecony specyficznym trudnościom
w uczeniu się
www.spet.info.pl
Wojewódzki Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi
www.wodn.lodz.pl
Łódzkie Centrum Doskonalenia
Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
www.wckp.lodz.pl/
Klub Nauczyciela w Łodzi www.klubnauczyciela.com.pl
Urząd Miasta Łodzi - Wydział Edukacji www.uml.lodz.pl
Kuratorium Oświaty w Łodzi www.kuratorium.lodz.pl
Arkana - Centrum Wspierania Edukacji i Rozwoju www.arkana.lodz.pl
Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi www.domkultury.com.pl