Publikacje

„Szkoła na miarę ucznia z dysleksja” wyd. Difin 2020 
Dr hab. Teresa Wejner-Jaworska
Recenzja ksiązki

Co wiemy o dysleksji  dr Teresa Wejner
Dysleksja to nie choroba, ale specyficzne zaburzenie uczenia się, które dotyczy rozwoju funkcji uczestniczących w czytaniu i pisaniu.

Charakterystyczne błędy popełniane przez uczniów dyslektycznych w nauce szkolnej.  dr Teresa Wejner
Uczniowie z dysleksją rozwojową napotykają na różnorodne trudności w nauce szkolnej. Najczęściej główną przyczynę dysleksji upatruje się w zaburzeniach funkcji percepcyjno - motorycznych w zakresie analizatora słuchowego, wzrokowego, kinestetyczno-ruchowego, lateralizacji i orientacji przestrzennej.

Terapia dziecka z ADHD  dr Teresa Wejner
Na temat ADHD czyli Zespołu Nadpobudliwości Psychoruchowej można spotkać wiele opracowań. Niemal wszystkie skupiają się na diagnozie, mniej jest natomiast opracowań dotyczących terapii dziecka w kontekście nauki szkolnej.

Dysleksja w starszym wieku szkolnym  Danuta Gmosińska
Dysleksja to zespół specyficznych trudności w uczeniu się występujących pomimo prawidłowej inteligencji, właściwej metodyki nauczania i odpowiednich warunków środowiskowych. Artykuł ma ułatwić nauczycielom przedmiotowym rozpoznawanie objawów zaburzeń funkcji poznawczych u dyslektyków w starszym wieku szkolnym.

Propozycje dla ucznia - jak doskonalić umiejętność poprawnego pisania  Danuta Gmosińska
Przede wszystkim podejmij decyzję: Chcę pisać poprawnie. Powtórz to zdanie kilka razy i zaobserwuj czy mówisz je z przekonaniem. Zastanów się, dlaczego chcesz osiągnąć taki cel. Jakie możesz odnieść korzyści z jego realizacji? Gdy już wiesz na pewno, że warto podjąć trud, aby pisać coraz poprawniej, zapoznaj się z zamieszczonymi tu propozycjami.