Danuta Gmosińska, Violeta Woźniak

7 walizek
Inteligencje wielorakie w nauczaniu ortografii.

wyd. Harmonia. Gdańsk 2009
Pomoc dydaktyczna nagrodzona na Ogólnopolskim Zjeździe Terapeutów w Gdańsku - marzec 2010

"7 walizek. Inteligencje wielorakie w nauczaniu ortografii." autorstwa Danuty Gmosińskiej i Violety Woźniak to doskonała publikacja i bardzo praktyczna pomoc dydaktyczna dla nauczycieli polonistów.

Na początku uwagę zwraca przyjemne, barwne opracowanie graficzne. Myślą przewodnią publikacji jest podział zagadnień na walizki, co odzwierciedlone zostało również w konstrukcji poradnika. Materiał składa się z dwóch części, podzielonych na dwie praktyczne teczki, w których nauczyciel znajdzie:

 1. opracowanie metodyczne,
 2. pomoce dydaktyczne gotowe do wykorzystania na lekcjach języka polskiego, zajęciach wyrównawczych czy terapeutycznych.

Nowatorstwo podejścia do nauki przedmiotu opiera się na koncepcji siedmiu inteligencji wielorakich. W opracowaniu znajdziemy krótką charakterystykę poszczególnych rodzajów inteligencji oraz propozycje testów na rozpoznanie naszej inteligencji dominującej zarówno dla uczniów na różnych etapach edukacyjnych, jak i osób dorosłych.

Przewodnik metodyczny dołączony do zestawu zawiera dokładny instruktaż wykorzystania tej wiedzy w nauczaniu ortografii. Autorki zadbały o bogaty zestaw ćwiczeń i praktycznych wskazówek. W związku z tym nauczyciel znajdzie w publikacji gotowy zestaw pomysłów.

Autorki proponują zabawy grupowe i indywidualne takie jak:

 • rebusy wyrazowe,
 • ciekawe rymowanki dla każdej reguły ortograficznej,
 • wyklaskiwanki,
 • bank słów dla każdej trudności ortograficznej,
 • piosenki,
 • matematyczne figury ortograficzne,
 • mapy myślowe, porządkujące reguły ortograficzne na "u, ó, rz, ż, ch, h",
 • domino ortograficzne,
 • szyfry ortograficzne,
 • teksty doskonalące umiejętność czytania ze zrozumieniem i wiele innych ciekawych rozwiązań, które możemy wykorzystywać na lekcjach w całości lub fragmentarycznie.

Oprócz tego znajdziemy tu kilka propozycji całych scenariuszy lekcyjnych. Nauczyciel może sam decydować, które zadania wybierze, gdyż wachlarz propozycji jest bardzo bogaty. Mamy możliwość dotarcia do uczniów na różne sposoby, rozwijając inteligencję słowną, wizualno - przestrzenną, logiczno - matematyczną, muzyczną, fizyczno - kinestetyczną, inter- oraz intrapersonalną.

Ważnym atutem publikacji jest bogata szata graficzna ułatwiająca zapamiętywanie trudnych reguł ortograficznych. Najważniejsze jest jednak to, że publikacja zawiera przygotowane już karty pracy, przeznaczone do skopiowania i gotowe do wykorzystania "od zaraz". Kolorowe pomoce dla nauczyciela, wykonane na sztywnym kartonie z powodzeniem można wykorzystać wielokrotnie.

Z całą pewnością jest to bardzo pomysłowa, odkrywcza i niebanalna pomoc w nauce orto-grafii. Z punktu widzenia nauczyciela książka inspiruje do pracy, a przede wszystkim stanowi wspaniałą, gotową pomoc do wykorzystania na lekcjach. Uczniowie chętnie korzystają z zaproponowanych ćwiczeń, a dzięki temu zajęcia mogą stać się barwniejsze i bardziej efektywne.


autor recenzji: Marlena Kaźmierczak - dyplomowana nauczycielka języka polskiego - Szkoła Podstawowa nr 149 w Łodzi.