Program „Czytamy razem”

Program "Czytamy razem" jest adaptacją programu opracowanego przez
prof. dr hab. Martę Bogdanowicz, wiceprzewodniczącą European Dyslexia Association i honorową przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Dysleksji.

Polega on na wspólnym, systematycznym i interaktywnym czytaniu z dzieckiem.

Jego celem jest terapeutyczna pomoc dziecku z dysleksją w pokonywaniu trudności
w czytaniu oraz przełamywaniu niechęci do literatury.

W roku szkolnym 2006/2007 program ten został wdrożony pilotażowo
w Szkole Podstawowej nr 149 im. Obrońców Westerplatte z udziałem wolontariuszy z XLIV LO w Łodzi. W następnych latach do programu włączały się kolejne palcówki.

Do roku 2016 w realizację programu włączyło się ponad 400 wolontariuszy.
Byli to nie tylko uczniowie łódzkich liceów ogólnokształcących, ale również studenci oraz emerytowani nauczyciele.

Już dziewięć razy odbyło się szkolenie uczestników akcji w zakresie trudności szkolnych dziecka dyslektycznego. Każdorazowo spotkanie było prowadzone przez przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Dysleksji Oddział w Łodzi
dr Teresę Wejner-Jaworską.

Obecnie w akcji uczestniczą:

Szkoły podstawowe Szkoły ponadgimnazjalne
SP nr 170 w Łodzi II LO w Łodzi
SP nr 116 w Lodzi XV LO w Łodzi
SP nr 189 w Lodzi XXV LO w Łodzi
SP nr 64 w Łodzi XXXI LO w Łodzi

Koordynatorem akcji „Czytamy razem” jest pani Joanna Kocot.

Zachęcamy inne placówki do włączenia się w realizację projektu.

Zgłoszenia oraz wszelkie informacje prosimy przesyłać na adres mailowy: czytamyrazem@wp.pl

Przystąpienie wolontariuszy do akcji poprzedzają następujące czynności przygotowawcze:

  • na spotkaniu organizacyjnym koordynator zapoznaje wolontariuszy z regulaminem akcji oraz ustala zasady współpracy,
  • warunkiem przystąpienia do akcji jest ukończenie szkolenia z podstaw prawnych wolontariatu,
  • wolontariusze zobowiązani są do uczestnictwa w szkoleniu na temat dysleksji. Tam otrzymają wiedzę o skali problemu, sposobach wspierania dzieci dyslektycznych, jak również o znaczeniu i roli projektu.

Załączamy regulamin oraz przewodnik dla uczestników akcji, a także komplet formularzy, niezbędnych dla dokumentowania całości przedsięwzięcia.


PAKIETY DOKUMENTÓW - PLIKI DO POBRANIA - pliki Worda (doc)
(licea ogólnokształcące (LO), szkoły podstawowe (SP), studenci (ST)