Zapraszamy

nauczycieli, rodziców, pedagogów i psychologów, którzy chcą służyć pomocą osobom z dysleksją do wstąpienia w szeregi
Polskiego Towarzystwa Dysleksji.

Zapisy odbywają się na cyklicznych spotkaniach członków PTD w Klubie Nauczyciela lub podczas innych wydarzeń organizowanych przez Łódzki Oddział. Można też dokonać zapisu po uprzednim umówieniu się
pod nr 501 099 557

Warunkiem przystąpienia do Polskiego Towarzystwa Dysleksji jest wypełnienie deklaracji członkowskiej i opłacenie składki.

Roczna składka wynosi 40 zł.

Przyłącz się do nas! Jeśli nie my - to kto?

Liczymy na wsparcie instytucji, organizacji i ludzi dobrej woli, którzy przekażą choćby drobne darowizny pieniężne, dzięki którym możliwe będzie realizowanie statutowych celów Polskiego Towarzystwa Dysleksji

Nasze konto:
70 1020 3352 0000 1802 0081 2651

Pobierz deklarację członkowską (pdf)