XV EUROPEJSKI TYDZIEŃ ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI W ŁODZI


XV EUROPEJSKI TYDZIEŃ ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI W ŁODZI
pod hasłem
CZYTANIE- WYZWANIEM I SZANSĄ DLA UCZNIA Z DYSLEKSJĄ
PROGRAM DZIAŁAŃ OGÓLNOŁÓDZKICH  
KONFERENCJA
„Czytanie – wyzwaniem i szansą dla ucznia z dysleksją”
16.10.2017 r.
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, ul. Wólczańska 202
godz. 14.30 - 17.30
Zapraszamy nauczycieli, terapeutów, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, rodziców i inne zainteresowane osoby.
Udział w Konferencji jest bezpłatny
PROGRAM KONFERENCJI  
„POCIĄG DO CZYTANIA” - gra terenowa organizowana przez Łódzki Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli oraz łódzkimi poradniami psychologiczno-pedagogicznymi w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji 2017
REGULAMIN GHRY  

Plakaty Tygodnia Świadmości Dyskleksji   
Sponsorzy akcji "XV Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji"