Polskie Towarzystwo Dysleksji
Oddział Terenowy Nr 14 w Łodzi
Organizacja Pożytku Publicznego
Nr KRS 0000119698

Polskie Towarzystwo Dysleksji istnieje od 1990 roku. Zrzesza rodziców dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu czyli dysleksją rozwojową oraz profesjonalistów służących im pomocą: psychologów, logopedów oraz nauczycieli-terapeutów. Towarzystwo posiada obecnie oddziały w całej Polsce. Zarząd Główny PTD mieści się w Gdańsku.

Łódzki Oddział PTD powstał w roku 1994, 4 lata po powstaniu organizacji ogólnopolskiej w Gdańsku. Inicjatorką jego powołania była Teresa Wejner- Jaworska, która do chwili obecnej sprawuje funkcję Przewodniczącej. W ciągu tego okresu Oddział podejmował wiele inicjatyw i działań związanych z pomocą dzieciom i młodzieży z dysleksją, ich rodzicom i nauczycielom

Nasze osiągnięcia:

 • Prowadzenie zajęć terapeutycznych dla uczniów z dysleksją - kilka grup w każdym roku szkolnym, oferta dla dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
 • Organizowanie przez 13 lat kolonii dla dzieci dyslekslektycznych.
 • Prowadzenie szkoleń, warsztatów, seminariów dla rad pedagogicznych, nauczycieli, specjalistów i rodziców.
 • Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji - corocznie od 2002 r. Akcja objęta jest patronatem honorowym Prezydenta Miasta Łodzi oraz Łódzkiego Kuratora Oświaty. Do akcji włącza się wiele placówek oświatowych w Łodzi: poradnie psychologiczno-pedagogiczne, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, WODN, ośrodki zajęć pozaszkolnych. Oferta Tygodnia Dysleksji jest każdego roku coraz bogatsza i skierowana do bardzo szerokiego grona odbiorców - do dzieci w różnym wieku, młodzieży, rodziców, nauczycieli i specjalistów. Uwzględnia bardzo szeroki zakres działań: profilaktyka, informacja, terapia, rozwój umiejętności i zdolności..
 • Organizacja Konferencji:
  • "Prawa Dziecka Z Dysleksją" z udziałem prof. M. Bogdanowicz oraz Rzecznika Praw Dziecka- 2004 r.
  • "Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją" -z udziałem Wojewody Łódzkiego, Prezydenta Miasta Łodzi, Łódzkiego Kuratora Oświaty - 2008 r.
  • "Dysleksja i dyskalkulia- fakty i mity" - zorganizowana wspólnie z WODN w Łodzi -2009 r.
  • "Wspieranie rozwoju i pomoc uczniom z trudnościami edukacyjnymi oraz wychowawczymi" zorganizowana wspólnie Polskiego Towarzystwem Pedagogicznym oraz Wyższą Szkołę Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi - 24 października 2011 r.
  • "Dysleksja na różnych etapach życia" - zorganizowana wspólnie z WODN w Łodzi - 2013 r
  • "Wykorzystanie arteterapii we wspieraniu uczniów z dysleksją" - zorganizowana wspólnie z WODN w Łodzi - 2014.
 • Dwie edycje konkursu dla szkół "Szkoła Przyjazna uczniom z dysleksją"
 • Zrealizowanie w roku szk. 2009/2010 projektu "Z dysleksją bez barier"- współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu było wyrównanie szans edukacyjnych dzieci dyslektycznych klas IV i V szkoły podstawowej oraz I i II liceum w zakresie języka polskiego, języka angielskiego, matematyki. Utworzono 20 grup terapeutyczno - edukacyjnych. W zajęciach wzięło udział 109 uczniów z dysleksją.
 • Akcja "Czytamy razem" - prowadzona od 2006 r. przy udziale dużej grupy wolontariuszy - uczniów szkół średnich i studentów
 • Badania naukowe: -przeprowadzenie ankietyzacji wśród uczniów dyslektycznych.
 • Patronowanie konkursom dla uczniów z dysleksją.

Za szczególne osiągnięcia tytuł Członka Honorowego otrzymały następujące osoby: Janina Sypniewska, Józefa Krakowińska, Teresa Wejner- Jaworska, Bożenna Makowska, Maria Maciaś i Danuta Gmosińska, Anna Jędrych.

Dzięki gościnności Klubu Nauczyciela /ul. Piotrkowska 137/ cykliczne spotkania naszych członków i sympatyków odbywają się kilka od 6 do 8 razy w roku. Na spotkaniach podejmowane są różne zagadnienia związane z tematyką specyficznych trudności w uczeniu.

Dzięki gościnności Klubu Nauczyciela (ul. Piotrkowska 137) cykliczne spotkania naszych członków i sympatyków odbywają się kilka od 6 do 8 razy w roku. Na spotkaniach podejmowane są różne zagadnienia związane z tematyką specyficznych trudności w uczeniu.

Zapraszamy nauczycieli, rodziców, pedagogów i psychologów, którzy chcą służyć pomocą osobom z dysleksją do wstąpienia w szeregi Polskiego Towarzystwa Dysleksji