Bożena Czembrowska

ŚLADAMI ANDERSENA

W czerwcu 2005 roku w Gimnazjum nr 5 im. Króla Władysława Jagiełły w Łodzi odbył się finał Konkursu Literackiego dla Uczniów z Dysleksją "I Ty możesz zostać Andersenem".

Jestem współautorką tego projektu, a jego idea zrodziła się podczas kursu "Praca z uczniem dyslektycznym w starszym wieku szkolnym" (WODN).

Podzieliłam się wtedy moimi obserwacjami na temat uczniów z dysleksją, wśród których są osoby utalentowane literacko, oczytane, ale ze względu na uporczywe kłopoty z ortografią nie mają one szans w konkursach polonistycznych.

Efektem dyskusji na ten temat było stwierdzenie, że należy podjąć próbę zmiany tej sytuacji i stworzyć dyslektykom możliwość wykazania się umiejętnościami bez obawy o błędy ortograficzne. To kryterium po prostu nie będzie brane pod uwagę.

Konkurs przygotowałam wspólnie z panią Anną Jędrych, nauczycielką języka polskiego w Gimnazjum nr 5. Jego głównym założeniem było zachęcenie uczniów z dysleksją do rozwijania swoich umiejętności literackich, stworzenie szansy, aby zaistnieli jako młodzi twórcy.

Patronat nad przedsięwzięciem objął Łódzki Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji.

Hasło imprezy przywołuje postać słynnego duńskiego baśniopisarza, który również był dyslektykiem, a przecież stworzył wiele pięknych, wzruszających i mądrych opowieści.

Nie zawsze były to optymistyczne historie, często przedstawiały dramatyczne losy bohaterów, lecz były za to bardziej prawdziwe i szczere.

Zaproponowałyśmy, aby uczniowie przyjrzeli się otaczającej rzeczywistości i napisali swoją baśń XXI wieku. Tematy nawiązywały do znanych motywów:

  1. Z pamiętnika brzydkiego kaczątka
  2. Jeszze raz król okazał się nagi
  3. Spotkanie z dziewczyną z zapałkami
  4. Wiara, nadzieja, miłość... czyli jak pokonałem królową śniegu.

W związku z przypadającą w 2005 roku dwusetną rocznicą urodzin Hansa Chiristiana Andersena informacja o przedsięwzięciu została wysłana do Ambasady Danii oraz Duńskiego Instytutu Kultury, który zamieścił ją na swojej stronie internetowej.