Harmonogram spotkań członkowskich
Łódzkiego Oddziału PTD
Spotkania członków i sympatyków

12 października 2016 r. godz. 15.30 – Spotkanie „Dysleksja z perspektywy rodzica i nauczyciela”

2 listopada 2016 r. godz. 15.30 – Podsumowanie XIV Tygodnia Świadomości Dysleksji Analiza wyników ankiet dla uczniów i rodziców przeprowadzonych w ramach programu „Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją”

7 grudnia 2016 r. godz.15.30 – Rozwijanie kreatywności i twórczego myślenia u uczniów z dysleksją

Miejsce spotkań: Klub Nauczyciela w Łodzi ul. Piotrkowska 137

Udział w spotkaniach jest bezpłatny

Przeciętny czas trwania - ok. 2 godziny