Danuta Gmosińska

Propozycje dla ucznia - jak doskonalić umiejętność poprawnego pisania

Przede wszystkim podejmij decyzję: Chcę pisać poprawnie.

Powtórz to zdanie kilka razy i zaobserwuj czy mówisz je z przekonaniem.

Zastanów się, dlaczego chcesz osiągnąć taki cel. Jakie możesz odnieść korzyści z jego realizacji?

Gdy już wiesz na pewno, że warto podjąć trud, aby pisać coraz poprawniej, zapoznaj się z zamieszczonymi tu propozycjami.

Wybierz tę, która najbardziej ci odpowiada. Stosuj ją systematycznie, to znaczy 3-4 razy w tygodniu. To niezbędny warunek sukcesu. Nie musisz poświęcać wiele czasu. Wystarczy 15 minut za każdym razem.

Upewnij się, czy masz w domu słownik ortograficzny i zbiór zasad pisowni. Trzymaj je zawsze pod ręką.

Przypomnij sobie alfabet.


Skarbiec

 1. Poproś rodzica lub inną chętną do współpracy osobę o jak najczęstsze sprawdzanie twoich zeszytów.
  Powinna ona zamalować korektorem znalezione błędy.
  Do ciebie będzie należało ich poprawienie. Skorzystaj ze słownika, aby upewnić się, jaka jest ich prawidłowa pisownia.
 2. Następnie zapisz te wyrazy w swoim ORTOGRAFICZNYM SKARBCU czyli w specjalnie do tego przeznaczonym zeszycie, w którym obok wyrazu spróbujesz wyjaśnić jego pisownię.
  Jeśli wyrazów, w których popełniłeś błąd jest zbyt wiele, wybierz spośród nich kilka.
  Trudność ortograficzną w wyrazie należy wyróżnić kolorem.
  Możesz każdą z trudności oznaczyć innym kolorem.

  Oto przykład:
  ładunek końcówka - unek
  wzór ó : o (wzory)
  przerwa rz po spółgłosce p
  pszczoła wyjątek
  odważny ż : g (odwaga)
 3. Jak najczęściej (nawet codziennie) przeglądaj zawartość swojego SKARBCA to znaczy czytaj zapisane w nim wyrazy. Na koniec tygodnia zapisz wyrazy, które udało ci się zapamiętać.
  Gdy będziesz pracował już długo i w twoim skarbcu znajdzie się już wiele wyrazów, czytaj te z ostatnich tygodni, a do poprzednich zaglądaj od czasu do czasu.
 4. Co pewien czas poproś rodzica o podyktowanie kilkunastu wyrazów z twojego SKARBCA.

 Każdy prawidłowo zpisany wyraz to twój sukces

Własna korekta

Proponuję ci pisanie z pamięci. Oto kolejne kroki:
 1. Wybierz zdanie do napisania - może pochodzić ze zbioru dyktand, twojej ulubionej książki lub czasopisma.
 2. Przeczytaj wybrane zdanie kilka razy, aż je zapamiętasz.
 3. Zakryj zdanie i zapisz je w zeszycie.
 4. Sprawdź, czy nie popełniłeś błędu. Porównuj wyraz po wyrazie.
 5. Przeczytaj wybrane zdanie kilka razy, aż je zapamiętasz.
 6. Jeśli znajdziesz pomyłkę, popraw ją kolorowym flamastrem /nie używaj czerwonego koloru/. Zrób to tak, aby błąd przestał być widoczny
 7. Poprawione wyrazy zapisz jeszcze raz pod spodem.

Powtarzaj te kroki przy kolejnych zdaniach. Napisz tyle, ile zdążysz w ciągu zaplanowanego czasu.


Słownik - mój przyjaciel

Wybierz sobie trudność ortograficzną, od której zaczniesz. Przypomnij sobie zasady pisowni z tą trudnością. Narysuj tabelkę z zasadami. Otwórz słownik. Zaczynając od litery "a", wyszukuj wyrazy z wybraną trudnością. Zapisuj je do odpowiednich rubryk tabeli. Każdego dnia prześledź tyle wyrazów, ile zdążysz w zaplanowanym czasie. Jak najczęściej czytaj zapisane przez siebie wyrazy. Spróbuj odkryć pewne pomocnicze reguły.

Oto przykład dotyczący pisowni wyrazów z „rz”
Litera alfabetu rz : r rz po spółgłoskach:
p, b, t, d, g, k, ch, j, w
w zakończeniach:
-arz, -erz, -mierz, -mistrz
nie objęte zasadami
a
aktorze
Andrzej
aptekarz
b
brzask
brzeg
brzezina
brzęczeć
brzoskwinia
brzoza
brzuch
brzydki
bibliotekarz
blacharz
brukarz
burmistrz
burza
barbarzyńca