O nas


Nasze działania


Projekt Unijny


Konkursy literackie


Recenzje

Tydzień Świadomości Dysleksji

Przed nami kolejny Tydzień Świadomości Dysleksji w Łodzi. W tym roku będzie się trwał w dniach od 5 do 10 października 2009.

Cieszymy się, że co roku program obchodów Tygodnia w Łodzi jest coraz bogatszy. Do akcji włącza się coraz więcej placówek (łódzkie poradnie psychologiczno-pedagogiczne, szkoły podstawowe, gimnazja).

Oferta Tygodnia Dysleksji w bieżącym roku jest niezwykle bogata i skierowana do bardzo szerokiego grona odbiorców - do dzieci w różnym wieku, młodzieży, rodziców, nauczycieli i specjalistów. Uwzględnia bardzo szeroki zakres działań: profilaktyka, informacja, terapia, rozwój umiejętności i zdolności.

Mamy nadzieję, że działania podjęte w ramach Tygodnia Dysleksji przyczynią się do integracji łódzkiego środowiska oświatowego i zaowocują dalszymi przedsięwzięciami na rzecz dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Dziękujemy wszystkim placówkom, które odpowiedziały na nasz apel i przesłały propozycje swoich działań.

Zapraszamy rodziców, uczniów, nauczycieli i inne zainteresowane osoby do udziału w proponowanych spotkaniach, warsztatach i konsultacjach

DO POBRANIA:
Propozycje poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz szkół: