O nas


Nasze działania


Projekt Unijny


Konkursy literackie


Recenzje

POLSKIE TOWARZYSTWO DYSLEKSJI
Oddział w Łodzi
90-007 Łódź Plac Komuny Paryskiej 6
tel. 042/ 639 92 85

Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją to szkoła:

Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją powinna spełniać następujące standardy:

 1. Dzieci klas 0-II są badane pod kątem ryzyka dysleksji.
 2. Liczba uczniów z opiniami poradni psychologiczno-pedagogicznej jest wyższa niż 8% ogólnej liczby dzieci w szkole, (ponieważ statystycznie jest to 10-15%).
 3. Szkoła oferuje różnorodne formy pomocy uczniom ryzyka dysleksji i uczniom ze stwierdzoną dysleksją (zajęcia terapii pedagogicznej, inne zajęcia terapeutyczne zespołowe i indywidualne).
 4. Szkoła współpracuje z rodzicami uczniów dyslektycznych (konsultacje, wskazówki, warsztaty, prelekcje, pokazy, grupy wsparcia itp.).
 5. W szkole znajduje się odpowiednio wyposażony gabinet terapii pedagogicznej.
 6. Nauczyciele posiadają kwalifikacje z zakresu terapii pedagogicznej {standard mierzony stosunkiem liczby nauczycieli z kwalifikacjami do liczby uczniów).
 7. Wewnątrzszkolny system doskonalenia nauczycieli inspiruje nauczycieli i przygotowuje do zajęcia się problematyką ucznia z dysleksją i z ryzyka dysleksji (wskaźnikiem jest liczba szkoleń rady pedagogicznej w tym zakresie w ostatnich dwóch latach szkolnych oraz indywidualne szkolenia nauczycieli).
 8. Szkoła posiada w zbiorach biblioteki publikacje z zakresu dysleksji (książki, poradniki, artykuły, filmy itp.).
 9. W szkole jest osoba pełniąca funkcję koordynatora do spraw dysleksji (osoba ta jest rzecznikiem ucznia z dysleksją, służy pomocą i wskazówkami nauczycielom i rodzicom).
 10. W wewnątrzszkolnym systemie oceniania uwzględnione są formy i sposoby dostosowania oceniania do potrzeb i możliwości uczniów z dysleksją.
 11. Nauczyciele dostosowują wymagania edukacyjne do potrzeb i możliwości uczniów dyslektycznych.
 12. Uczniowie z dysleksją znają swoje prawa i obowiązki.
 13. Uczniowie z dysleksją mogą rozwijać swoje mocne strony i talenty.
 14. Szkoła proponuje uczniom i rodzicom programy, inicjatywy i inne formy wspierania.

Poszczególne standardy będą oceniane na podstawie ankiet wypełnianych przez szkoły oraz wymaganych załączników.

Ankiety będą do obioru przez zainteresowane szkoły w kwietniu 2008.

Zapraszamy szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne publiczne i niepubliczne.