O nas


Nasze działania


Projekt Unijny


Konkursy literackie


Recenzje


Polskie Towarzystwo Dysleksji
Oddział w Łodzi

Wypromuj również swojš stronę

POLSKIE TOWARZYSTWO DYSLEKSJI

Oddział w Łodzi
90-007 Łódź Plac Komuny Paryskiej 6 tel. (042) 639 92 85

Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia II edycji akcji
"Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją"

organizowanej przez Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Dysleksji pod Patronatami Honorowymi:
Wojewody Łódzkiego, Prezydenta Miasta Łodzi, Łódzkiego Kuratora Oświaty, Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi oraz Patronatem Medialnym "Radia Łódź" i TV TOYA.

Zawiadamiamy, że tytuł szkoły przyjaznej uczniom z dysleksją
w II edycji otrzymują następujące szkoły podstawowe:

Lp. Numer szkoły
1. Szkoła Podstawowa nr 139 w Łodzi
2. Szkoła Podstawowa nr 201 w Łodzi
3. Szkoła Podstawowa nr 182 w Łodzi
4. Szkoła Podstawowa w Libiszowie
5 Szkoła Podstawowa nr 162 w Łodzi
6. Szkoła Podstawowa nr 12 w Łodzi
7. Szkoła Podstawowa nr 83 w Łodzi
8. Szkoła Podstawowa nr 91 w Łodzi
9. Szkoła Podstawowa w Ostrowach
10. Szkoła Podstawowa nr 111 w Łodzi
11. Szkoła Podstawowa nr 56 w Łodzi
12. Szkoła Podstawowa nr 116 w Łodzi
13. Szkoła Podstawowa nr 149 w Łodzi
14. Szkoła Podstawowa nr 172 w Łodzi
15. Szkoła Podstawowa nr 37 w Łodzi
16. Szkoła Podstawowa w Dłutowie
17. Szkoła Podstawowa nr 71 w Łodzi
18. Szkoła Podstawowa nr 34 w Łodzi
19. Szkoła Podstawowa w Parzęczewie
20. Szkoła Podstawowa nr 153 w Łodzi
21. Szkoła Podstawowa w Wolborzu
22. Szkoła Podstawowa w Rozprzy
23. Szkoła Podstawowa nr 189 w Łodzi
24. Szkoła Podstawowa nr 199 w Łodzi
25. Szkoła Podstawowa nr 174 w Łodzi
26. Szkoła Podstawowa nr 175 w Łodzi
27. Szkoła Podstawowa nr 184 w Łodzi
28. Szkoła Podstawowa nr 2 w Głownie
29. Szkoła Podstawowa nr 24 w Łodzi
30. Szkoła Podstawowa nr 45 w Łodzi
31. Szkoła Podstawowa nr 54 w Łodzi
32. Szkoła Podstawowa nr 109 w Łodzi

Tytuł szkoły przyjaznej uczniom z dysleksją w II edycji
otrzymują następujące gimnazja:

Lp. Numer szkoły
1. Gimnazjum nr 36 w Łodzi
2. Gimnazjum nr 5 w Łodzi
3. Gimnazjum nr 35 w Łodzi
4. Gimnazjum nr 3 w Łodzi
5 Gimnazjum nr 15 w Łodzi
6. Gimnazjum nr 41 w Łodzi
7. Gimnazjum nr 47 w Łodzi

Tytuł szkoły przyjaznej uczniom z dysleksją w II edycji
otrzymują następujące szkoły ponadgimnazjalne:

Lp. Numer szkoły
1. Liceum Ogólnokształcące nr 47
2. Liceum Ogólnokształcące nr 44
3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9
Dziękujemy wszystkim szkołom, które zechciały wziąć udział w akcji.

Wszystkim wyróżnionym szkołom serdecznie gratulujemy.

Tym które, nie otrzymały tytułu Szkoły przyjaznej uczniom z dysleksją życzymy dalszych działań na rzecz uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Uroczyste wręczenie certyfikatów odbędzie się na Konferencji "Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją" w dniu 1.10.2008 o godz. 14.30 w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi ul. Żeromskiego 115.

O szczegółach dotyczących Konferencji powiadomimy we wrześniu 2008.

Zarząd Łódzkiego Oddziału