O nas


Nasze działania


Projekt Unijny


Konkursy literackie


Recenzje

SZKOŁA PRZYJAZNA UCZNIOM Z DYSLEKSJĄ
II edycja

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych.
Zapraszamy do udziału w II Edycji Programu:

„Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją”

Ogłaszając II edycję programu wykorzystujemy nasze doświadczenia z realizacji I edycji (rok szk. 2005/2006) oraz czerpiemy z doświadczeń Oddziałów w Gdańsku i Szczecinie.

Najważniejszym celem przedsięwzięcia jest propagowanie modelu szkoły przyjaznej uczniom z dysleksją, popularyzowanie wiedzy na temat dysleksji oraz pomoc rodzicom dzieci dyslektycznych w wyborze odpowiedniej szkoły.

W tej edycji chcemy szczegółowo określić model Szkoły przyjaznej uczniom z dysleksją i dać placówkom czas na wdrożenie odpowiednich działań. Stąd realizacja programu będzie przebiegała w kilku etapach:

Lp. Zadania Czas realizacji
1. Poinformowanie szkół o II edycji programu wraz ze standardami mierzonymi w konkursie oraz zamieszczenie informacji na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Łodzi kwiecień-maj 2007
2. Wdrażanie modelu szkoły przyjaznej uczniom z dysleksją przez zainteresowane szkoły województwa łódzkiego od 1 września 2007
do 15 maja 2008
3. Wypełnienie przez szkoły ankiet i dostarczenie ich wraz z wymaganymi załącznikami do Łódzkiego Oddziału PTD (90-007 Łódź Pl. Komuny Paryskiej 6 pok. 109( do 30 kwietnia 2008
4. Analiza i opracowanie wypełnionych ankiet w łódzkim Oddziale PTD do 20 czerwca 2008 r.
5. Opublikowanie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Łodzi listy szkół, które uzyskały tytuł „Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją”. do 30 czerwca 2008 r.
6. Uroczystość podsumowania II edycji programu i wręczenia certyfikatów wyróżnionym szkołom podczas Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji październik 2008
Liczymy na udział Państwa Szkoły w programie.
Z wyrazami szacunku
Zarząd Łódzkiego Oddziału
Polskiego Towarzystwa Dysleksji