O nas


Nasze działania


Projekt Unijny


Konkursy literackie


Recenzje

Program „Czytamy razem”

Program "Czytamy razem" jest adaptacją programu opracowanego przez
prof. dr hab. Martę Bogdanowicz, wiceprzewodniczącą European Dyslexia Association i honorową przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Dysleksji.

Polega on na wspólnym, systematycznym i interaktywnym czytaniu z dzieckiem.
Jego celem jest terapeutyczna pomoc dziecku z dysleksją w pokonywaniu trudności w czytaniu oraz przełamywaniu niechęci do literatury.

W roku szkolnym 2006/2007 program ten został wdrożony pilotażowo w Szkole Podstawowej nr 149 im. Obrońców Westerplatte z udziałem wolontariuszy z XLIV LO w Łodzi, następnie kontynuowany w roku 2007/2008 i 2008/2009


Przedstawiamy sprawozdanie z dotychczasowej realizacji akcji "Czytamy razem"

Do akcji przystąpiły następujące placówki:

Zachęcamy inne placówki do włączenia się w realizację projektu.
Zgłoszenia oraz informacje u koordynatorki akcji Iwony Pietrzak
iwona.pietrzak@poczta.onet.pl.


Przystąpienie wolontariuszy do akcji poprzedzają czynności przygotowawcze.
Oto one:


Załączamy regulamin oraz przewodnik dla uczestników akcji, a także komplet formularzy, niezbędnych dla dokumentowania całości przedsięwzięcia.


PAKIETY DOKUMENTÓW - PLIKI DO POBRANIA
(licea ogólnokształcące (LO), szkoły podstawowe (SP), studenci (ST)

Nazwa dokumentu LO SP ST
Regulamin X X X
Przewodnik X X X
Arkusz pracy dla koordynatora X X
Karta zajęć wolontariusza X X
Karta zajęć ucznia SP X
Zgoda rodzica/opiekuna prawnego wolontariusza X
Zgoda rodzica/opiekuna prawnego ucznia SP X
Porozumienie o współpracy X X
Wypowiedzenie X X
Formularz osobowy X
Lista obecności X
Sprawozdanie z pracy wolontariuszy X