Harmonogram spotkań członkowskich
Łódzkiego Oddziału PTD
Spotkania członków i sympatyków