O nas


Nasze działania


Projekt Unijny


Konkursy literackie


Recenzje


Polskie Towarzystwo Dysleksji
Oddział w Łodzi

Wypromuj również swoją stronę

Aktualności

Zapraszamy do udziału w III edycji programu

"Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją"

pod honorowymi patronatami

Wojewody Łódzkiego , Prezydenta Miasta Łodzi oraz Łódzkiego Kuratora Oświaty.

Zapraszamy do udziału szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.

Celem przedsięwzięcia jest rozpoznanie stanu opieki nad uczniami z dysleksją rozwojową w szkołach województwa łódzkiego oraz promowanie modelu szkoły przyjaznej uczniom z dysleksją

Do pobrania:

KARTA ZGŁOSZENIA udziału w III Edycji Programu   
Harmonogram działań III Edycji Programu  
Pismo do poradni psychologiczno-pedagogicznych  
Pismo przewodnie do dyrektorów szkół  
Standardy dla gimnazjum  
Standardy dla szkół ponadgimnazjalnych  
Standardy dla szkół podstawowych  Zapraszamy do udziału w szkoleniu warsztatowym:
UCZEŃ Z DYSLEKSJĄ NA LEKCJI JĘZYKA OBCEGO

termin szkolenia: 6 listopada 2015 godz. 14.30 - 18.30

Do pobrania:  Szczegółowe informacje - program szkolenia   Do pobrania - plakat w formacie A4

Nasze cele:

Nasze działania:

Dysleksja nie jest chorobą ale zaburzeniem rozwojowym, które wymaga systematycznych oddziaływań terapeutycznych.

Na terapię nigdy nie jest za późno.

Dysleksja to nie tylko trudności w czytaniu i pisaniu. Pierwsze objawy ryzyka dysleksji można zaobserwować w sferze rozwoju ruchowego już u małego dziecka - później siada, nie raczkuje, ma trudności w czynnościach samoobsługowych takich, jak jedzenie łyżką, zapinanie guzików, sznurowanie butów itp., ponadto niechętnie rysuje, ma trudności w układaniu puzzli, często opóźniony jest rozwój mowy.

Podczas nauki w szkole dysleksja manifestuje się nie tylko trudnościami w nauce czytania i pisania. Jej objawy mogą się ujawniać we wszystkich przedmiotach szkolnych (np. trudności w orientowaniu się na mapie, opanowaniu słówek języka obcego, zapamiętaniem tabliczki mnożenia, definicji, wzorów, problemy z wykonywaniem niektórych ćwiczeń ruchowych. itp.)

Z dysleksją łączą się nierzadko ponad-przeciętne możliwości intelektualne, twórcze zdolności, niezwykła wyobraźnia, wrażliwość na ludzi i zwierzęta, zdolności interpersonalne.

Aby mogły się one rozwijać uczeń z dysleksją potrzebuje wsparcia i zrozumienia.

Pamiętajmy, że podstawą wszelkiego uczenia się jest poczucie własnej wartości.