Nasze cele:

  • Pomagamy dzieciom i młodzieży z dysleksją rozwojową.
  • Wspieramy ich rodziców i nauczycieli w pracy na rzecz dzieci.
  • Wyzwalamy i wspieramy inicjatywy społeczne zmierzające do wzbogacania możliwości edukacyjnych dzieci i młodzieży, do pomocy diagnostyczno - terapeutycznej oraz tworzenia warunków do ich pełnego rozwoju intelektualnego i emocjonalno - społecznego.

Nasze działania:

  • Prowadzimy zajęcia terapeutyczne dla uczniów z dysleksją.
  • Udzielamy porad i konsultacji.
  • Realizujemy szerokie działania i akcje takie jak: "Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją" "Czytamy razem" , Tydzień Świadomości Dysleksji.
  • Prowadzimy szkolenia, konferencje i warsztaty dla nauczycieli.

Dysleksja nie jest chorobą ale zaburzeniem rozwojowym, które wymaga systematycznych oddziaływań terapeutycznych.

Na terapię nigdy nie jest za późno.

Dysleksja to nie tylko trudności w czytaniu i pisaniu. Pierwsze objawy ryzyka dysleksji można zaobserwować w sferze rozwoju ruchowego już u małego dziecka - później siada, nie raczkuje, ma trudności w czynnościach samoobsługowych takich, jak jedzenie łyżką, zapinanie guzików, sznurowanie butów itp., ponadto niechętnie rysuje, ma trudności w układaniu puzzli, często opóźniony jest rozwój mowy.

Podczas nauki w szkole dysleksja manifestuje się nie tylko trudnościami w nauce czytania i pisania. Jej objawy mogą się ujawniać we wszystkich przedmiotach szkolnych (np. trudności w orientowaniu się na mapie, opanowaniu słówek języka obcego, zapamiętaniem tabliczki mnożenia, definicji, wzorów, problemy z wykonywaniem niektórych ćwiczeń ruchowych. itp.)

Z dysleksją łączą się nierzadko ponad-przeciętne możliwości intelektualne, twórcze zdolności, niezwykła wyobraźnia, wrażliwość na ludzi i zwierzęta, zdolności interpersonalne.

Aby mogły się one rozwijać uczeń z dysleksją potrzebuje wsparcia i zrozumienia.

Pamiętajmy, że podstawą wszelkiego uczenia się jest poczucie własnej wartości.